Strona główna / Vademecum inwestora / Buduję / Chemia budowlana / Przegląd tynków elewacyjnych

promocja

Przegląd tynków elewacyjnych


Permuro

rodzaj produktu: tynk akrylowy

przeznaczenie: do ręcznego wykonywania ochronno dekoracyjnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków, na podłoża mineralne oraz te pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych

faktura: pełna, drapana/mieszana, modelowana

sposób nakładania: ręcznie

granulacja: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm

wydajność: od 1,8 do 4,5 kg/m²

kolory: naturalna biel; kolory wg wzornika Farby Kabe, NCS lub dostarczonego wzoru

cena: od 140 zł/25 kg

producent: Farby Kabe, www.farbykabe.pl

Fast baranek

rodzaj produktu: tynk polimerowo mineralny

przeznaczenie: do ręcznego wykonywania szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynku; może być stosowany na każdym podłożu mineralnym

paroprzepuszczalność: duża

faktura: baranek

gęstość: 1,80 kg/dm³

sposób nakładania: ręcznie

temperatura stosowania: 5–25º C

granulacja: 2,0; 2,5, 3,0 mm

zużycie: od 2,25 do 3,85 kg/m²

cena: od ok. 43 do 46 zł/25 kg

producent: Fast, www.fast.zgora.pl

Knauf Kati

rodzaj produktu: strukturalny cienkowarstwowy tynk silikatowy

przeznaczenie: wyprawy tynkarskie na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach cementowo wapiennych, płytach g k, g w oraz na tynkach gipsowych jako wyprawa elewacyjna w BSO ścian zewnętrznych

paroprzepuszczalność: tak

faktura: baranek

gęstość: od 1,6 do 1,8 kg/dm³

sposób nakładania: ręczny

temperatura stosowania: 5–25º C

granulacja: 1,5; 2,0; 3,0 mm

zużycie: od 2,3 do 3,6 kg/m²

kolory: 275

cena: ok. 174 zł/23 kg

producent: Knauf Bauprodukte, www.knauf.pl

REKLAMA


Autor: Wojciech Buszko