promocja

Na przekór chłodom


fot. Baumit

Balkony i loggie

Jednym ze sposobów ochrony budynku przed utratą ciepła jest BSO. O jego skuteczności decyduje grubość izolacji termicznej i sposób ułożenia płyt termoizolacyjnych. Należy je układać ściśle jedna obok drugiej, tak aby tworzyły ciągłą powierzchnię. Ewentualne szczeliny uzupełnia się materiałem termoizolacyjnym lub pianką uszczelniającą – nigdy innym materiałem, gdyż spowoduje to powstanie „dziury energetycznej”. Słabe punkty w ścianach to m.in. balkony i loggie. Jeśli zostaną źle zaprojektowane, staną się miejscami, przez które ucieka najwięcej ciepła. Wspornikowa pyta żelbetowa, najczęściej stosowana przy ich budowie (z wyjątkiem rozwiązań systemowych), jest pod względem energooszczędności jednym, wielkim, potencjalnym mostkiem termicznym.
– Dobrym rozwiązaniem jest wykonanie balkonu, którego konstrukcja opiera się na słupach lub jest punktowo zamocowana do konstrukcji budynku – wyjaśnia Tomasz Zembrowski.
Kłopotliwe obszary to również wieńce i nadproża. Przenoszą one duże obciążenia, dlatego muszą być wykonane z mocniejszego materiału niż mur. Powstaniu mostka termicznego zapobiegnie cofnięcie wieńca od zewnętrznego lica muru i położenie warstwy izolacji termicznej. Przy budowie ścian jednowarstwowych doskonale sprawdzają się gotowe elementy konstrukcyjne i ociepleniowe.
W przypadku nadproży problem mostka może być rozwiązany poprzez położenie specjalnej belki, nadproża monolitycznego lub zastosowanie prefabrykowanego nadproża, wykonanego z takiego samego materiału jak ściana.

Uwaga na okna i drzwi

fot. Fakro

Okna powinny charakteryzować się jak najmniejszym współczynnikiem przenikania ciepła. Równie ważny jest ich prawidłowy montaż i ocieplenie ościeżnicy. W tym celu stosuje się węgary – rodzaj występu, który otrzymujemy przez wysunięcie cegieł lub dostawienie pionowych słupków, stanowiących oparcie dla ościeżnicy. W przypadku montażu okien dachowych należy wykonać izolację termiczną na całym ich obwodzie.
– Aby chronić termoizolację przed zawilgoceniem, powinniśmy ją osłonić od zewnątrz materiałem paroprzepuszczalnym, a od wewnątrz folią paroszczelną. Do połączenia okna dachowego z połacią dachu służą kołnierze uszczelniające, które izolują termicznie okno i poprawiają współczynnik przenikania ciepła nawet o 15% – wyjaśnia Janusz Komurkiewicz, dyrektor marketingu firmy Fakro z Nowego Sącza.

Połączenie ściany z dachem

We współczesnych budynkach ściany i dach projektowane są jako przegrody bardzo ciepłe. Gdy na połączeniu takich elementów zabraknie izolacji, szybko dochodzi do zjawiska przemarzania i powstania idealnych warunków do rozwoju grzybów i pleśni.
W ścianach zewnętrznych z dociepleniem warstwa izolacji termicznej powinna być doprowadzona do styku z paroprzepuszczalną membraną dachową lub folią wstępnego krycia, tak aby zaizolować wieniec i murłatę. Pamiętajmy, aby połączenie izolacji ściany i połaci dachu nie miało żadnych przerw. Gdy dach jest deskowany, izolację tę należy zakończyć 2–3 cm przed deskowaniem, aby pod poszyciem z desek pozostawić szczelinę wentylacyjną.
W przypadku ściany jednowarstwowej bez docieplenia wieniec pod murłatą powinien znaleźć się od wewnętrznej strony muru. Od zewnątrz należy wykonać obmurówkę wieńca, np. z pustaków. Pomiędzy obmurówką, a wieńcem i murłatą umieszczamy izolację termiczną, która powinna łączyć się z izolacją połaci w taki sposób, aby tworzyć z nią nieprzerwaną warstwę. W ścianach szczytowych (docieplanych lub jednowarstwowych bez docieplenia) murowanie najlepiej zakończyć kilka centymetrów ponad dolną krawędzią krokwi, tak aby pomiędzy górną częścią ściany, a membraną paroprzepuszczalną pozostało min. 10 cm wolnej przestrzeni. W powstałej szczelinie należy umieścić izolację termiczną, która jest przedłużeniem izolacji dachu.

REKLAMA

Ciepło na poddaszu

Zaleca się, aby warstwa izolacyjna dachu wynosiła 30 cm i była grubsza od krokwi. Takie rozwiązanie eliminuje podłużne, liniowe mostki termiczne, jakie mogą przy nich powstać. Dach skośny można ocieplić też metodą nakrokwiową, w której termoizolację umieszcza się na zewnątrz konstrukcji dachu.
– W ten sposób uzyskujemy jednolitą, jednorodną i nieprzerwaną warstwę termoizolacji o jednakowym współczynniki przenikania ciepła – wyjaśnia Krzysztof Lenert z firmy Bachl.
Jak uniknąć mostków termicznych? Dom musimy budować starannie, zgodnie z wszelkimi regułami sztuki budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem ciągłości izolacji cieplnej w każdym punkcie, bo to ona odgrywa główną rolę w tej sztuce.
Podstawowym warunkiem budownictwa energooszczędnego jest stawianie przegród zewnętrznych w taki sposób, aby skutecznie chroniły przed utratą ciepła. Muszą być też solidnie otulone termoizolacją, aby troska o odpowiednią temperaturę wnętrz nie generowała dodatkowych kosztów.

Wełna czy styropian?

Do termoizolacji murowanych ścian zewnętrznych wykorzystujemy płyty styropianowe lub z wełny mineralnej. O wyborze materiału decydują takie czynniki, jak: konstrukcja ściany, jej właściwości fizyczne i odporność chemiczna, preferencje inwestora i jego możliwości finansowe.
› Oba materiały wykazuję się porównywalną izolacyjnością termiczną.
› Istotny czynnik to cena – za płyty z wełny mineralnej będziemy musieli zapłacić więcej, niż styropianowe.
› Montaż styropianu jest łatwiejszy, umożliwia też szybsze, w porównaniu do systemów opartych na wełnie, wysychanie ścian. Docenią go osoby, którym zależy na krótszym czasie realizacji inwestycji.
› Wełna mineralna wykazuje się większą paroprzepuszczalnością niż styropian, zatem jej zastosowanie może zmniejszyć ryzyko zawilgocenia ścian.
› Styropian, w porównaniu do wełny, charakteryzuje się gorszymi właściwościami akustycznymi, jest jednak materiałem odpornym na korozję biologiczną i związki chemiczne.
› System izolacyjny z wełny mineralnej, wykończony tynkami mineralnymi, jest traktowany jako niepalny, z kolei ocieplenie ze styropianu klasyfikowane jest jedynie jako nierozprzestrzeniające ognia.Autor: Wojciech Buszko