Strona główna / Vademecum inwestora / ABC Formalności / Prawo i budowa / Pozwolenie na użytkowanie domu

promocja

Pozwolenie na użytkowanie domu

Jakich formalności powinniśmy dopełnić po zakończeniu budowy? Radzi arch. Monika Lisowska-Łętocha, dyrektor pracowni Biura Projektów Archon+ z Myślenic.

arch. Monika Lisowska-Łętocha, dyrektor pracowni Biura Projektów Archon+ z Myślenic

Po zakończeniu budowy należy złożyć w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego wniosek o pozwolenie na użytkowanie budynku. Do wniosku trzeba dołączyć oryginał dziennika budowy, z wszystkimi wpisami dokonywanymi sukcesywnie przez kierownika budowy. Należy pamiętać o wpisie uprawnionego geodety o wytyczeniu obiektu w terenie. Kolejnym załącznikiem jest oświadczenie kierownika budowy, który nadzorował cały proces budowy. W oświadczeniu musi się znaleźć potwierdzenie wykonania budynku zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę i obowiązującymi przepisami. Niezbędna będzie także informacja, że budowa została zakończona. Oświadcza on także, że teren budowy oraz przylegające zostały uporządkowane. Kolejnymi dokumentami dołączanymi do wniosku są kopie protokołów: odbioru instalacji gazowej, elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Potrzebne będą też kopie umów z zakładem gazowniczym i energetycznym oraz umowy na dostawę wody i odbiór ścieków. Wniosek powinien zawierać też projekt architektoniczno-budowlany oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. Od 2009 r. roku obowiązkiem każdego właściciela nowo wybudowanego domu jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej. Przy składaniu dokumentów trzeba mieć przy sobie oryginały, aby urzędnik mógł potwierdzić ich zgodność.

REKLAMA